Sätt betyg på Finpång! Säg din åsikt i medborgarundersökningen

22 september 2016 kl. 09:00

Banner: Sätt betyg på FinspångJust nu genomför SCB en undersökning där ett slumpmässigt urval får chans att tycka till om verksamheten i Finspångs kommun.

Den 19 september började vi skicka ut enkäter till 1 200 kommuninvånare. Vi hoppas att du som får enkäten tar möjligheten att föra fram dina åsikter.

Det är sjunde gången som Finspångs kommun är med i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Senast var hösten 2015.

Enkäten skickas till ett urval av invånare i åldrarna 18–84 år. Ett slumpmässigt representativt urval från befolkningsregistret dras. Med Finspångs kommuns invånarantal handlar det om 1 200 personer.

Undersökningen består av tre delar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Kommunens olika verksamheter.
  • Invånarnas inflytande på kommunala beslut.

Webbenkät på engelska, finska och spanska

Insamlingen genomförs med en pappers- och webbenkät. På postenkäten trycks inloggningsuppgifter som kan användas för att besvara enkäten på webben. Webbenkäten finns även tillgänglig på engelska, finska och spanska.

Vår förhoppning är att det ska öka svarsfrekvensen och att vi ska nå grupper som tidigare har varit svåra att nå. Det handlar framför allt om kommuninvånare som är under 30 år och invånare med utländsk härkomst.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image