Minskad brottslighet och ökad trygghet – diskutera hur med oss!

26 januari 2016 kl. 07:00

Polis med väst med texten dialogpolis på ryggenPolisen och Finspångs kommun kommer under de närmaste veckorna att gå ut och fråga medborgarna om trygghet och lokala problem. Svaren kommer att ligga till grund för polisens och kommunens arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Lokalpolisområde Norrköping, som innefattar Finspångs kommun, startar nu medborgardialoger som är ett nytt arbetssätt inom den nya Polismyndigheten. Medborgardialogerna sker i samverkan med kommunerna.

Medborgarna kommer att få svara på två frågor :

  • Vad upplever du som problem i ditt område när det gäller brottslighet och otrygghet?
  • Finns det någon specifik plats i ditt område som du tycker behöver prioriteras och i så fall varför?

Fyra olika tillfällen och platser

Polisen och företrädare för Finspångs kommun kommer att finnas på följande platser och tider:

  • Tisdag 2 februari, kl 15-17 - utanför Hällestads församlingshem
  • Torsdag 11 februari, kl 15-17 – utanför Coop Rejmyre
  • Fredag 12 februari, kl 16-18 – utanför Systembolaget i Finspångs centrum
  • Tisdag 16 februari kl 15-17 – utanför Viberga och Willys

– Det viktigaste med samtalen är att lyssna in vad medborgarna upplever som problem och få deras bild av området där de bor, säger Peter Johansson, som är ansvarig för arbetet med medborgardialoger och medborgarlöften i lokalpolisområde Norrköping.

Den lokala lägesbilden utgör grunden

Genom dialog med medborgarna vill polisen och kommunen komma närmare medborgarna och få en fördjupad kunskap om den lokala lägesbilden i kommunen. Allmänhetens bild av områdena kommer att utgöra en del i en gemensam lägesbild som ska tas fram, vilken sedan i sin tur kommer att ligga till grund för polisens mål och kommunens arbete i trygghets- och säkerhetsfrågor.

Utifrån den lokala lägesbilden tar polis och kommun fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften.

– Vi instämmer i att det är jätteviktigt att lyssna på och prata med medborgarna på det här sättet, och det känns bra att vi gör det tillsammans; kommun och polis, säger Emelie Lagervall som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor hos Finspångs kommun. Vi hoppas att medborgarna tar sig tid att svara på frågorna så att vi får en bra bild av vad vi behöver jobba med framåt.

– Det som kommer fram vid medborgardialogen kan komplettera andra underlag och statistik i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Petra Isaksson Norrköpings kommun.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image