Nya samarbeten över regiongränserna

16 juni 2016 kl. 15:48

Anders Härnbro (S)Koalitionen för Östergötland avsätter pengar i sin strategiska treårsbudget för särskild landsbygdsutveckling. Koalitionen i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland föreslår att delar av dessa pengar går till att utveckla de norra delarna av regionen som gränsar till Närke.

Idén är att ta fram ett gemensamt utvecklingsprogram tillsammans med de offentliga aktörer som finns i området; kommuner, regioner och länsstyrelser. Tillsammans ska vi identifiera och lyfta fram långsiktigt hållbara lösningar på de specifika utmaningar som området står inför oberoende av administrativa och organisatoriska gränser.

Utredningar visar att det som behövs för att en mindre ort ska bli attraktiv är framför allt:

  • bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)
  • god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat och så vidare)
  • närhet till arbetsmarknader
  • attraktivt boende (gärna nära vatten)
  • goda sociala strukturer (kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola, med mera)

Detta är områden som lämpar sig för samarbete över kommun- och regiongränser.

Utredningar visar också att engagemanget från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, kommunala och lokala företrädare är en förutsättning för en positiv utveckling för mindre orter. I detta blir eldsjälar och sociala nätverk viktiga faktorer för att utvecklingen ska fortsätta.

Ett gemensamt utvecklingsprogram ger förutsättningar för god planering och utgör ett vägledande underlag för ett mer samlat agerande i kommun och i region, när det gäller planering och insatser och kommer att vara vägledande för andra aktörer i området.

En arbetsgrupp med tjänstemän från kommunerna, Region Örebro län och Region Östergötland, ska tillsättas med syfte att arbeta fram ett utvecklingsprogram för området, i samråd med politiker från nämnda aktörer.

- Vi har i dag ett framgångsrikt samarbete mellan skärgårdskommunerna i Östergötland och i Östra Småland. Att också satsa på samarbete norrut ger möjlighet till landsbygdsutveckling och ökad tillväxt även till de norra delarna i regionen, säger Göran Gunnarsson, regionråd i Region Östergötland.

- Besöksnäring, arbetsmarknad och infrastruktur är områden där samarbete över kommun- och regiongränser skapar möjligheter till en positiv tillväxt för våra kommuner, säger Camilla Egberth, kommunalråd i Motala kommun.

- Vi ser positivt på att utveckla samarbete och samverkan med kringliggande kommuner för att hitta nya, okonventionella och rationella lösningar för allas bästa. Behovet av samverkan över kommun- och regiongränserna blir ännu större då vi ser att med en förbättrad infrastruktur knyts vi ännu mer samman, säger Anders Härnbro, kommunalråd i Finspångs kommun.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image