Reine Hansson firar 50 år som anställd på Finspångs kommun

24 augusti 2016 kl. 13:12

Reine HanssonReine Hansson anställdes som 15 åring på Finspångs kommun den 24 augusti 1966. Han började sin karriär på kommunen med tjänstgöring som kontorsbud och i uppgift att bland annat köra ut internposten mellan kommunens olika verksamheter.

Som kontorsbud lydde han under Erik Grännes, då chef för kommunkansliet. Ett år senare började Reine som mätningstekniker, i folkmun kallat ”pinnpojke”, på stadsingenjörskontoret med Sven-Erik Nordin som närmaste chef. På 70-talets mitt fanns det 4 mätslag med 3 man i varje där bland annat Reine jobbade med utsättning och mätning av mark och tomter.

När kommunen bolagiserades, så valde Reine att inte följa med till det som år 2000 blev Finspångs tekniska verk utan fortsatte istället på Samhällsbyggnad på kommunhuset.

Reine har även varit fackligt aktiv sedan 70-talet i SKTF numera Vision där Reine sitter idag i styrelsen för Finspångs kommuns lokalavdelning. Reine har även agerat som skyddsombud sedan 70-talen och sen cirka 10 år som han huvudskyddsombud för SKTF/Vision i kommunhuset och för Finspångs tekniska verk. En roll där han fick agera väldigt mycket under 1992 när kommunen var tvungen att säga upp 340 personer.

Idag jobbar Reine som handläggare på sektor samhällsbyggnad med handläggning av ärenden rörandes markupplåtning, trafikfrågar, vägföreningar, fiskevård och bostadsanpassning.

När Reine fick frågan om vad han var mest stolt över att ha åstadkommit under dessa år, kom svaret snabbt.

- De nya hastighetsbegränsningarna, vid 30 km/timma så överlever 9 av 10 vid en påkörning medan i 50 km/timma är det endast 1 av 10 som överlever, berättar Reine.

Under dessa 50 år har Reine upplevt många chefer, en 6 -7 kommundirektörer och ungefär lika många kommunalråd.

- Det har varit roligt och jag har alltid trivs med att jobba för Finspåns kommun, annars hade jag inte stannat i 50 år, berättar Reine. Det och att jag känner att jag har kunnat hjälpa och göra nytta för medborgarna har varit min inspiration och sporre.

Några ytterligare 50 år i tjänst kunde inte Reine lova, men ett tag till kommer han att vara kvar i sin tjänst på Finspångs kommun.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image