Ärenden från kommunfullmäktige den 30 maj

04 juni 2018 kl. 13:35

Kommunfullmäktiges mötePå kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj behandlades ett antal ärenden. Du kan följa via vår webbplats och nedan finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Säkerhet vid valet

Poliskommissarie Peter Johansson och Finspångs kommuns beredskapssamordnare Nina Öberg presenterade hur arbetet med säkerhet för att motverka hot och våld mot förtroendevalda ser ut.

Svar på medborgarförslag – reglering trafik Vallonvägen

Förslagsställaren önskar att all tung trafik utan tillstånd ska vara förbjuden på sträckan Vallonvägen från Hyttvägen till Jonas Wenströms väg. Efter att medborgarförslaget inkommit har justering i trafikregleringen skett för den aktuella vägsträckningen. I december 2017 infördes förbud mot obehörig tung trafik genom centrum från Bergslagsbron till lasarettet, vilket även omfattar Vallonvägen.

Att begränsa trafiken ytterligare på Vallonvägen är inte inplanerat i nuläge men bör tas hänsyn till i framtida planering. Med detta som bakgrund har Kommunfullmäktige beslutat att anse förslaget besvarat

Svar på e-förslag – Permanent bro från Bruksgatan över till Slottsparken

Kommunfullmäktige har beslutat att avslå medborgarförslaget kring en permanent bro från Bruksgatan över till Slottsparken. I medborgarförslaget som inkommit presenteras en önskan om en permanent bro som förbinder Bruksparken med Slottsparken. Kommunen har tagit en kontakt med markägaren som i dagsläget inte är intresserad av att ha en bro mellan Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och underhåll i Slottsparken. 

Överenskommelse om fastighetsreglering, del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna försäljning av del av Hårstorp 1:1 till Vallonbygden. Tomten är sedan tidigare reserverad genom markanvisningsavtal mellan kommunen och Vallonbygden och i detaljplanen har tomten planlagts för att möjliggöra nybuggnation.

Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att starta barnomsorg på obekväm arbetstid.

Ta del av hela mötet

Du kan lyssna på hela mötet på Youtube, länken till klippet hittar du via genvägen på vår startsida eller genom att klicka här. Protokoll från mötet finns att läsa eller ladda ner på samma sida.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image