Kommunfullmäktige sammanträder 25 januari

18 januari 2017 kl. 06:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 25 januari klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om OPF-KL pension för förtroendevalda
 3. Information från kommunrevisionen
 4. Information om verksamheten i regionen
 5. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 7. Vägledande debatt - Hur ska vi få fler att flytta till Finspång?

Ärenden för behandling

 1. Ändring av kommunfullmäktiges möte den 24 maj 2017 till 31 maj 2017

Valärenden

 • a) Valärenden - Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamötern
 • b) Valärenden - Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 • c) Valärenden - Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 • d) Valärenden - Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Vallonbygden AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 • e) Valärenden - Val av 3 ledamöter till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och med årsstämma 2016 till och med årsstämma 2017
 • f) Valärenden - Val av 1 representant till George Leires fond, för 2016
 1. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image