Kommunfullmäktige sammanträder 28 februari

20 februari 2018 kl. 13:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 28 februari klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om verksamheten i regionen
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Upphandling - samhällsbetalda resor inför 2019
 2. Svar på återremiss avseende utvärdering av effekt och resultat utifrån införandet av LOV i hemtjänst
 3. Svar på motion - cykel- och gångväg på Skutenbron
 4. Svar på medborgarförslag och e-förslag - Hundrastgård i Finspångs kommun
 5. Svar på e-förslag - Asfaltering av cykelbana Finspång- Borggård
 6. Svar på e-förslag - säkrare trafik Sjöviksvägen
 7. Svar på medborgarförslag - farthinder och parkeringsmöjligheter vid Högalidskolan
 8. Svar på medborgarförslag - pendlarparkering vid Mellangrind
 9. Samråd om detaljplan Dalsberg
 10. Revidering av ekonomistyrningsregler 2018
 11. Revidering av reglemente för kommunstyrelsens rådgivande organ och särskilda kommittéer – folkhälsoråd

Valärenden

 1. Valärende - Val av ledamot i Miljö- och samhällsberedningen
 2. Val av 7 ledamöter och 7 suppleanter till styrelsen för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB från och med årsstämma 2017 till och med årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 3. Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter till styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB från och med årsstämma 2018 till och med årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 4. Val av 5 ledamöter och 3 suppleanter till styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet AB från och med årsstämma 2018 till och med årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 5. Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter till styrelsen för Vallonbygden AB från och med årsstämma 2018 till och med årsstämma 2019, samt val av ordförande och vice ordförande
 6. Val av 3 ledamöter och 2 suppleanter till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och med årsstämma 2018 till och med årsstämma 2019
 7. Val av 1 representant till George Leires fond för 2018
 8. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 1. Nytt medborgarförslag - höjd trafiksäkerhet för gångare på Bergslagsvägen

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image