Kommunfullmäktige sammanträder 29 mars

21 mars 2017 kl. 10:30

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 29 mars klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Uppvaktning av årets UF-företag i Östergötland – Locker room talk
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Information om verksamheten i regionen
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Ekonomistyrningsregler för Finspångs kommun reviderad 2016
 2. Förvärv av stugor på fastigheten Grosvad 1:1 från Lotorps Stug- och turistcenter AB
 3. Försäljning och förvärv av fastigheter mellan Finspångs kommun och Region Östergötland inför byggande av vårdcentrum
 4. Motion - Förbättrad hantering av trygghetslarm
 5. Motion - nyckelfri hemtjänst
 6. Svar på motion om utbildning av kvinnofridssamordnare
 7. Förslag till nytt uppdrag för omsorgsberedningen
 8. Valärenden
 9. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Kommunfullmäktiges kallelser tillsammans med alla handlingar och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image