Kommunfullmäktige sammanträder 29 november

21 november 2017 kl. 16:20

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 29 november klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om Översiktsplan
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 6. Allmänhetens frågestund

Ärenden för behandling

 1. Skattesats 2018
 2. Strategisk plan och budget 2018-2020
 3. Granskning av delårsrapport 2017
 4. Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2017
 5. Förtroendemannareglemente uppdatering
 6. Samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland för trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 7. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2018
 8. Förslag till reglemente för partistöd i Finspångs kommun
 9. Svar på motion - ändring av lokal ordningsstadga
 10. Svar på motion - flytta beslutsfattande om migrationsrelaterade frågor till Kommunfullmäktige
 11. Svar på medborgarförslag - teatergrupp
 12. Svar på e-förslag - Näckrosdammen i Lotorp
 13. Valärenden
 14. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 1. Nytt e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till Slottsparken

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image