Kommunfullmäktige sammanträder 31 oktober

24 oktober 2018 kl. 09:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 31 oktober kl. 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15. 

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Introduktion och utbildning
     - Styrmodell och budgetprocess,
     - Arbetsordning för kommunfullmäktige,
     - Kommunens organisation
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Skattesats 2019
 2. Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2018
 3. Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
 4. Renovering Viggestorpsskolan
 5. Rapportering pågående investeringar - tertialbokslut 2018-08-31
 6. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2019
 7. Valärenden
 8. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image