Sverige firar Sverigefinnarnas dag den 24 februari

23 februari 2018 kl. 16:30

Som finskt förvaltningsområde och enligt beslut i kommunstyrelsen flaggar Finspångs kommun med sverigefinnarnas flagga den 24 februari på Bergslagsbron.

Sverigefinnarnas flagga

Sverigefinnar är den största av våra fem nationella minoriteter (sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar). Antalet personer med finsk bakgrund i Sverige beräknas för närvarande till cirka 700 000 personer. För de tidigare generationerna har Finlands självständighetsdag den 6 december varit den stora nationella dagen, vilket det fortfarande är i Finland. Men antalet Finlandsfödda sjunker, och därmed antalet sverigefinnar som känner tillhörighet till Finland. Därför blir det alltmer viktigare att lyfta fram Sverigefinnarnas dag den 24 februari som en dag då man kan fira sin tillhörighet till sverigefinnar, en dag och vara stolt över. Firandet av Sverigefinnarnas dag sker i flertalet kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska språket, i vardag nämnt som finska förvaltningsområden. 

Den 24 februari

Sverigefinländarnas delegation beslöt 2010 att sverigefinnarnas dag firas på Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari. Han symboliserar synliggörandet av den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Gottlund var en finsk folklivsforskare, folklorist, lektör, kulturpolitiker och fennoman. Han grundade1830 den första finska föreningen i Sverige i modern tid, Föreningen Stockholms Finnkår. Gottlund levde mellan åren 1796 och 1875.

Gemensam historia

Sveriges och Finlands gemensamma historia går tillbaka till 1100-talet då Finland blev en svensk koloni. Stor utvandring från Finland skedde till det idag kallade Finnskogarna på slutet av 1500- och början av 1600-talet. Folklivsforskaren Carl Axel Gottlund verkade mycket bland de så kallade skogsfinnarna i Finnskogarna och försökte även att få tillstånd ett finskt härad i Norge och Värmland, frågan togs upp i riksdagen men avslogs. Efter nästan 700 år som ett och samma rike förlorade Sverige Finland till Ryssland år 1809. Under de hundratals år som Finland var en del av Sverige flyttade många hit för att arbeta i inom gruvnäringen i Bergslagen och Falun eller i skogen i Värmland, Norrland eller Bergslagen. Även 1900-talet har inneburit en omfattande migration mellan länderna. Över 80 000 krigsbarn skickades till tryggheten i Sverige från Finland och runt 7000 av dem blev sedan kvar i landet. Under 1950-, 1960- och 1970-talen emigrerade hundratusentals finländare till Sverige för att arbeta i den växande industrin.

Finnar i Finspång

Det tidigaste omnämnandet av finnar i Finspång är från 1621 då finnen Olof nämns som boende i Finntorp, ett torp som finns än i dag vid Stora Mögsjön. Men troligen har finnar funnit i Finspång även före det datumet eftersom även Arvidstorp som är uppbyggd redan 1620 antas vara byggd av en finne. Finnstugan vid Finnvikens södra strand (Guldsmedsviken) och Kattala har också sitt ursprung i finnkolonisationen till Sverige.

Sverigefinnar idag

Idag beräknas antalet personer med finsk bakgrund i Sverige till cirka 700 000 personer. I Finspång finns cirka 2 300 sverigefinnar, vilket utgör cirka 10,5 procent av det totala antalet medborgare i kommunen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image