Finspångs kommun firar Finlands självständighetsdag

06 december 2018 kl. 05:00

Finska flagganFinspångs kommun flaggar på Bergslagsbron med finsk flagga på Finlands självständighetsdag den 6 december.

Som finskt förvaltningsområde vill Finspångs kommun uppmärksamma Finlands självständighetsdag med att flagga på Bergsslagsbron med finska flaggor tillsammans med svenska flaggor.

Idag beräknas antalet personer med finsk bakgrund i Sverige till cirka 675 000 personer. I Finspång finns cirka 2 300 sverigefinnar, vilket utgör cirka 11 procent av det totala antalet medborgare i kommunen.

Den största nationella minoriteten i Sverige

Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige. Vår gemensamma historia går tillbaka till 1100-talet då Finland blev en svensk koloni.

Stor utvandring från Finland skedde till det idag kallade Finnskogarna redan på slutet av 1500- och början av 1600-talet. Folklivsforskaren Carl Axel Gottlund verkade mycket bland de så kallade skogsfinnarna i Finnskogarna och försökte även att få tillstånd ett finskt härad i Norge och Värmland, frågan togs upp i riksdagen men avslogs. Efter nästan 700 år som ett och samma rike förlorade Sverige Finland till Ryssland år 1809.

Kort om Finlands självständighet

Finland hörde till kungariket Sverige till 1809 då Sverige genom Freden i Fredrikshamn överlät Finland, Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland till Ryssland. Området blev det autonoma Storfurstendömet Finland.

Februarirevolutionen 1917, och framför allt oktoberrevolutionen, hade tänt förhoppningar i Storfurstendömet Finland. Den 15 november 1917 tog bolsjevikerna i Ryssland ett beslut om allmän självbestämmanderätt, och rätten till fullständigt utträde, ”för Rysslands folk”. Samma dag tog lantdagen i Finland ett beslut om att temporärt ta på sig monarkens makträttigheter i Finland.

Den 6 december 1917 förklarade Finland sig självständig.

Läs mer om vår gemensamma historia på Minoritet.se, se länk till höger under Mer information.

Mer om nationella minoriteter

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image