Försäkring

Finspångs kommun har kollektiva försäkringar för olycksfall och skador som berör kommunens verksamheter.

Personskador

Försäkringen hos bolaget Protector gäller om en olycka inträffar till och från samt under verksamhetstid för:

 • Barn och elever i förskola och grundskola inkl. grundsär samt elever från annan kommun
 • Personer placerade i stödfamilj m.m.
 • Personer i socialtjänstens förebyggande och behandlande arbete
 • Personer i ungdomstjänst
 • Personer i omsorg enl. lag
 • Personer i omsorg enl lag
 • Elever i gymnasieskola, inkl. gymn.sär samt elever från annan kommun
 • Elever i Vuxentubildningen
 • Personer i sysselsättningsåtgärder i kommunen eller av kommunen placerad externt i, till exempel företag
 • Personer i arbetsträning/rehabilitering
 • Hörnans Fritidsverksamhet
 • Personer anlitade i av kommunen anordnad verksamhet inom kommunen, frivilligarbetare Verksamhetstid
 • Praktikant på Vallonbygden
 • Praktikant på Finet
 • Praktikant på Kulturhuset
 • Barn på Skorpans förskola IUS AB
 • Barn på Knoppens förskola IUS AB
 • Barn på Fröhusets förskola FVBU

Försäkrade under heltid (dygnet runt):

 • Personer placerade i familjehem och HVB
 • Ensamkommande flyktningbarn/unga

 

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i pdf-filen via länken till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image