Demokratiberedning

Berit Martinsson (S).jpgBeredningen är ett stöd för fullmäktiges arbete. Den tar fram planer och program inom de områden som beredningen har ansvar för.

Uppdrag

Demokratiberedningen har uppdrag att:

 • utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer
 • utveckla kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald
 • bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska organisationen.

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktige har gett Demokratiberedningen i uppdrag:

 • Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald
 • Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal verksamhet
 • Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och möjligheter
 • Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas

Handbok för fullmäktiges beredningar

Som ett grundläggande stöd till kommunfullmäktiges beredningar finns det en handbok. Den är ett ramverk som ska förtydliga formerna för arbetet i beredningarna.

Handbok för fullmäktiges beredningar (pdf 778 kb, öppnas i nytt fönster).

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöterna till beredningen. Demokratiberedningen har nio ledamöter.

 • Berit Martinsson (S), ordförande
 • Hakon Fältström (L), vice ordförande
 • Jonny Persson (S)
 • Leila Marttila (V)
 • Gudrun Skoog (MP)
 • Bert Egnell (M)
 • Solveig Axelsson (C)
 • Edite Järpehag (KD)
 • Lennart Bodling (SD) 

Minnesanteckningar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image