Tillfälliga beredningar

Kommunfullmäktige kan utse en tillfällig beredning som får i uppdrag att arbeta med en aktuell fråga inom ett område som inte ingår i någon av de fasta beredningarna. För tillfället finns det inte någon tillfällig beredning.

Kulturberedningen

Under 2013 arbetade en kulturberedning fram en kulturstrategi.

I det uppdrag som beredningen fick av fullmäktige ingick det att ta fram en sammanhållen kulturstrategi för Finspångs kommun. Särskild vikt skulle läggas vid kultur i skolan och att det finns en bredd av möjligheter till kulturupplevelser och utövande som ska vara tillgängligt för alla. I uppdraget ingick också att se över hur samverkan och samarbete, mellan olika aktörer, kan förstärkas och utvecklas såväl inom kommunen som regionalt. Strategin ska fungera som en plan för det framtida arbetet inom området.

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 att anta kulturstrategin.

Handbok för fullmäktiges beredningar

Som ett grundläggande stöd till kommunfullmäktiges beredningar finns det en handbok. Den är ett ramverk som ska förtydliga formerna för arbetet i beredningarna.

Handbok för fullmäktiges beredningar (pdf 778 kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image