Kommunfullmäktiges möte 19 september 2018

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenKommunfullmäktiges möte den 19 september kl. 16.00  i Rejmyre Folkets Hus på Tornvägen 6, Rejmyre. 

Ingen webbsändning

Mötet kunde inte bandas eftersom den tekniken inte fanns i lokalen. Det innebär att du inte heller kan lyssna på mötet i efterhand.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om verksamheten i regionen
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Svar på medborgarförslag - förbättring av gång- och cykelväg mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp)
 2. Ägardirektiv och bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk AB
 3. Låneram för fortsatta fiberinvesteringar Finet AB
 4. Rapportering av pågående investeringar vid årsbokslutet
 5. Förlänga lärandeberedningens uppdrag att revidera arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet
 6. Uppdrag till demokratiberedningen - reglemente för rådens arbetsformer
 7. Uppdrag till omsorgsberedningen - revidera handlingsplan för den kommunala psykiatrin
 8. Valärenden
 9. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 1. Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för bio-gas i Finspång
 2. E-förslag - Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun
 3. E-förslag - Flexibel förskoletid
 4. Avtackning ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image