Kommunfullmäktiges möte 20 juni 2018

Kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktiges möte onsdag 20 juni klockan 16  i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Ordförande: Berit Martinsson
Sekreterare: Robin Levander

Ärenden 

  • Mötets öppnande
  • Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning
  • Upprop
  • Val av justerare och fastställande av tid för justering
  1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
  2. Information från de kommunala bolagen
  3. Information om verksamheten i regionen
  4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
  5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

6. Ekonomisk redvisning - Tertial 1, 2018

7. Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln (sid 45)

8. Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag (sid 50)

9. Förlängt uppdrag för lärandeberedningen 

10. Valärenden

11. Delgivningar: Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag, revisionsrapporter

12. Nytt medborgarförslag - hundrastgård på området för före detta Folkets park (sid 69)

13. Nytt medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan Skäggebyvägen och golfbanan

 

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image