Kommunfullmäktiges möte 28 november 2018

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 28 november kl. 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15. 

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om verksamheten i regionen
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 5. Revisionen informerar

Ärenden för behandling

 1. Granskning av delårsrapport 2018 för Finspångs kommun
 2. Revisionsreglemente för revisorerna i Finspångs kommun
 3. Revidering av förtroendemannareglemente
 4. Politisk organisation 2019
 5. Svar på medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i Finspångs centrum
 6. Svar på medborgarförslag avseende höjd trafiksäkerhet för gångare på Bergslagsvägen

Valärenden

 1. Val av kommunstyrelse för verksamhetsåren 2019-2022- val av 11 ledamöter och 11 ersättare, en insynsplats samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande bland ledamöterna.
 2. Val av kommunalråd, utbildningsråd, socialråd, miljö- och samhällsbyggnadsråd och oppositionsråd för verksamhetsåren 2019-2022.

 3. Val av tre oppositionsföreträdare för verksamhetsåren 2019-2022.

 4. Val av sociala myndighetsnämnden för verksamhetsåren 2019-2022 - val av fem ledamöter och två ersättare samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

 5. Val av bygg- och miljönämnd för verksamhetsåren 2019-2022 - val av fem ledamöter och två ersättare samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

 6. Val av kommunrevisorer för verksamhetsåren 2019-2022 - val av fem revisorer samt val av ordförande och vice ordförande.

 7. Val av en överförmyndare med en ersättare för verksamhetsåren 2019-2022.

 8. Val av nio ledamöter till demokratiberedningen för verksamhetsåren 2019-2022 - samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

 9. Val av nio ledamöter till lärandeberedningen för verksamhetsåren 2019-2022 - samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

 10. Val av nio ledamöter till omsorgsberedningen för verksamhetsåren 2019-2022 - samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

 11. Val av nio ledamöter till miljö- och samhällsbyggnadsberedningen för verksamhetsåren 2019-2022- samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

 12. Val av gruppledare för verksamhetsåren 2019-2022.^

 13. Inkallande av ersättare - tjänstgöringsordning i nämnder och styrelser.

 14. Delgivningar
 15. Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 16. Nytt medborgarförslag - Fortsatt utbyggnad av gångbana/trottoar utmed riksväg genom Sonstorp
 17. Nytt medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok
 18. Nytt e-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen
 19. Nytt medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar
 20. Nytt medborgarförslag - Flyttning av kanonen på Bergslagstorget till Bruksparken
 21. Nytt medborgarförslag - Gästbrygga i centrum
 22. Mötet avslutas

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image