Kommunfullmäktiges möte 30 maj 2018

Kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktiges möte onsdagen den 30 maj klockan 16.00  i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Ordförande: Berit Martinsson
Sekreterare: Robin Levander

Ärenden  sidnummer

Mötets öppnande
Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning
Upprop
Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Säkerhet vid valet
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Vägledande frågestund - Förslag till strategi för den kommunala hälso- och sjukvården - sid 3
 2. Svar på Medborgarförslag - Reglering av trafik på Vallonvägen - sid 21
 3. Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till Slottsparken - sid 24
 4. Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89 - sid 64
 5. Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid - 68
 6. Valärenden
   * Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt som
   * Entledigande av ledamot i omsorgsnämnden
   * Entledigande av uppdrag i valnämnden
   * Val av ledamot till bygg- och miljönämnden
 1. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image