Protokoll och kallelser

Här finns de protokoll och kallelser som är publicerade på webben. Eftersom personuppgifter inte får publiceras utan den enskildes godkännande enligt Personuppgiftslagen (PuL) är personuppgifter borttagna från de här protokollen. Exempel på personuppgifter är adresser.  

Originalprotokollen finns tillgängliga i kommunhuset. Om du har frågor om hur du kan ta del av originalprotokoll kan du kontakta oss på e-post till kommun@finspang.se eller på telefon via kommunens växel 0122-850 00.

Vad är en kallelse?

Kallelsen innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Den ska finnas tillgänglig en vecka för sammanträdet. Du kan också använda kallelsen som en innehållsförteckning för att se vilka ärenden som har tagits upp vid ett sammanträde.

När publiceras protokollet?

Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Efter justeringen ska protokollet granskas enligt personuppgiftslagen innan det kan publiceras på webben.

Det kan därför ta några veckor efter sammanträdet innan protokollet finns tillgängligt på webben. Protokollet finns omedelbart efter justering tillgängligt i kommunhuset. När det har justerats sätts ett meddelande upp på kommunens officiella anslagstavla. Den anslagstavlan är placerad i kommunhusets entré.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image