Sammanträdestider

Här finns ordinarie sammanträdestider 2019 samlade för:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen 
  • bygg- och miljönämnden
  • sociala myndighetsnämnden

Extra sammanträden kan komma till under året på grund av att beslut måste tas i ett brådskande ärende. De redovisas inte i tabellerna här nedanför. Om det blir ett extra sammanträde publiceras det en kallelse. Tiden för när ett sammanträde börjar kan också ändras. Om det blir förändringar gäller den tid som anges i kallelsen till mötet.

Kallelserna finns under rubriken Protokoll och kallelser.

 

OrganKl.Jan.Feb.Mar.Apr.Maj Jun.

Kommunfullmäktige

16.00

30

27

27

24

22

19

Kommunstyrelsen

13.00

-

21

11

-

04

25

08

-

06

20

03

17

Bygg- och miljönämnden

08.00

15

05

05

02

07

04

Sociala myndighetsnämnden

14.00

02

15

29

12

26

 

12

26

 

09

23

 

07

21

 

04

18

 

 

OrganKl.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dec.

Kommunfullmäktige

16.00

-

-

18

30

27

18 

Kommunstyrelsen

13.00

-

-

-

26

09

30

14

28

11

25

09

-

Bygg- och miljönämnden

08.00

02

 13

10

01

05

11

Sociala myndighetsnämnden

14.00

02

16

30

13

27

 

10

24

 

08

22

 

05

19

 

03

17

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image