Anslag kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2018

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 är justerat och finns som PDF-fil nedan.

Från den dag anslaget publicerades har du möjlighet att inom 21 dagar överklaga ett beslut, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Om ingen överklagar får beslutet laga kraft efter de 21 dagarna och kan genomföras.

 
Anslag

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

19 december 2018

Paragrafer

§ 177-207

Anslaget publicerades

3 januari 2019

Anslaget tas bort

25 januari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Ledningsstaben, kansliavdelningen

Ansvarig för anslaget

Robin Levander

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-19(pdf 294 Kb, öppnas i nytt fönster)

 Här kan du läsa hur du gör för att överklaga ett beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image