Anslag kommunstyrelsens protokoll 26 mars 2018

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-26 är justerat och finns som PDF-fil nedan.

Från den dag anslaget publicerades har du möjlighet att inom 21 dagar överklaga ett beslut, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Om ingen överklagar får beslutet laga kraft efter de 21 dagarna och kan genomföras.

 
Anslag

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 mars 2018

Paragrafer

§ 99 - 136
Omdelbart justerade § 113 och 120 anslogs separat 2018-03-27

Anslaget publicerades

6 april 2018

Anslaget tas bort

28 april 2018

Förvaringsplats för protokollet

Ledningsstaben, kansliavdelningen

Ansvarig för anslaget

Robin Levander

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26 omedelbar justering (pdf 986 Kb, öppnas i nytt fönster)

 Här kan du läsa hur du gör för att överklaga ett beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image