Anslag sociala myndighetsnämndens protokoll 10 april 2018

Protokoll från sociala myndighetsnämndens sammanträde 2018-04-10 är justerat.

 
Anslag

Beslutande organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

10 april 2018

Paragrafer

§ 137-150

Anslaget publicerades

11 april 2018

Anslaget tas bort

3 maj 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, myndighetskontoret

Ansvarig för anslaget

Susanne Wasteson

Protokoll

Protokoll är inte publicerat av hänsyn till sekretess

 Här kan du läsa hur du gör för att överklaga ett beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image