Anslag sociala myndighetsnämndens protokoll 27 februari 2018

Protokoll från sociala myndighetsnämndens sammanträde 2018-02-27 är justerat.

 
Anslag

Beslutande organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

27 februari 2018

Paragrafer

§ 69-95

Anslaget publicerades

14 februari 2018

Anslaget tas bort

22 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, myndighetskontoret

Ansvarig för anslaget

Sofia Larsson

Protokoll

Protokoll är inte publicerat av hänsyn till sekretess

 Här kan du läsa hur du gör för att överklaga ett beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image