Anslag sociala myndighetsnämndens protokoll extra 23 oktober 2018

Protokoll från sociala myndighetsnämndens extra sammanträde 2018-10-23 är justerat.

 
Anslag

Beslutande organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

23 oktober 2018

Paragrafer

§ 424

Anslaget publicerades

23 oktober 2018

Anslaget tas bort

19 november 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, myndighetskontoret

Ansvarig för anslaget

Katrin Bergling

Protokoll

Protokoll är inte publicerat av hänsyn till sekretess

 Här kan du läsa hur du gör för att överklaga ett beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image