Anslag sociala myndighetsnämndens protokoll 3 januari 2018

Protokoll från sociala myndighetsnämndens sammanträde 2018-01-03 är justerat.

 
Anslag

Beslutande organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

3 januari 2018

Paragrafer

§§ 1-11

Anslaget publicerades

4 januari 2018

Anslaget tas bort

25 januari 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, myndighetskontoret

Ansvarig för anslaget

Susanne Wastesson

Protokoll

Protokoll är inte publicerat av hänsyn till sekretess

 Här kan du läsa hur du gör för att överklaga ett beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image