Anslag valnämndens protokoll 21 november 2018

Protokoll från valnämndens sammanträde 2018-11-21 är justerat.

Från den dag anslaget publicerades har du möjlighet att inom 21 dagar överklaga ett beslut, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Om ingen överklagar får beslutet laga kraft efter de 21 dagarna och kan genomföras.

 
Anslag

Beslutande organ

Valnämden

Sammanträdesdatum

21 november 2018

Paragrafer

§ 10-24

Anslaget publicerades

23 november 2018

Anslaget tas bort

22 december 2018

Förvaringsplats för protokollet

Ledningsstaben, kansliavdelningen

Ansvarig för anslaget

Robin Levander

 Här kan du läsa hur du gör för att överklaga ett beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image