Kommunrevisionen

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Oberoende och objektivitet

Kommunrevisionen genomför sin granskning så att den uppfyller kommunfullmäktiges och medborgarnas krav på objektivitet, effektivitet och kompetens. Detta är av stor betydelse för medborgarnas tilltro till demokrati och rättssäkerhet.

Kommunrevisionen slår vakt om sitt oberoende genom rätten att självständigt:

  • välja vad som ska granskas
  • välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningen
  • göra analys och bedömningar och föra fram dessa.

Revisionsplan

Kommunrevisionen gör årsvisa revisionsplaner där de talar om vad som ska granskas under året.

Revisionsplan Finspångs kommun för 2018-2019 (pdf-fil 122 Kb, öppnas i nytt fönster)

Resultatet av det som har reviderats presenteras i form av rapporter. Se rubriken Revisionsrapporter till vänster.

Kommunens lekmannarevisorer ska granska de kommunala bolagen enligt aktiebolagslagen. Kommunrevisionen granskar också Finspångs kommuns årsredovisning.

Kommunala revisorer

Ledamot

Parti

Kontaktuppgifter

Denny Lawrot
ordförande

(C)

Tfn 070-812 06 00
Skicka e-post

Lars Gustafsson
vice ordförande

(S)

Tfn 070-661 44 30
Skicka e-post

Anders Lindgren

(M)

Tfn 072-195 40 61
Skicka e-post

Mikael Sjöberg

(V)

Tfn 076-837 63 54
Skicka e-post

Solveig Andersson

(S)

Tfn 070-538 30 02
Skicka e-post

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image