2012

 

Rapport

Yttranden

Granskning av årsredovisning 2012 (pdf-fil 171 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Granskning av styrning och kontroll av miljö- och hälsoskyddsarbetet (pdf-fil 309 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från bygg- och miljönämnden 2013-06-04 BMN§56(pdf-fil 318 Kb, öppnas i nytt fönster)

Exploateringsverksamheten - kontroll, uppföljning och redovisning (pdf-fil 164 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2013-09-23 Ks§300 (pdf-fil 385 Kb, öppnas i nytt fönster)

Elevers rätt till särskilt stöd - granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning (pdf-fil 225 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2013-09-23, KS§301 (pdf-fil 555 Kb, öppnas i nytt fönster)

Granskning av styrningen av arbetsmarknadscentrum (pdf-fil 333 KB, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2013-10-21, KS§359 (pdf-fil 236 Kb, öppnas i nytt fönster)

Granskning av effektivitet och kvalitet i äldreomsorgens särskilda boenden
(pdf-fil 441 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2013-03-04, Ks§72 (pdf-fil 42 Kb, öppnas i nytt fönster)

Granskning av delårsrapport 2012
(pdf-fil 300 Kb, öppnas i nytt fönster)

Granskning av uppföljning externa avtal - Finspångs kommun
(pdf-fil 255 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2012-12-17, Ks§505 (pdf-fil 166 Kb öppnas i nytt fönster)

Granskning av styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten
(pdf-fil 136 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2012-10-08, Ks§377 (pdf-fil 166 Kb öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image