2013

 

 Rapport

Yttranden

Granskning av ledarskapets villkor (pdf-fil 554 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2014-11-03 KS§404 (pdf fil 324 Kb, öppna i nytt fönster)

 

Bolagens köp mot tecknade avtal och köp via direktupphandling (pdf-fil 441 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2014-09-22 KS§327 (pdf fil 104 Kb, öppna i nytt fönster)

Granskning av följsamhet mot delegationsordning (pdf-fil 647 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2013-11-04 KS§385 (pdf fil 481 Kb, öppna i nytt fönster)

Förändrad politisk organisation (pdf-fil 332 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

 

Granskning av delårsrapport 2013 (pdf-fil 247 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2014-09-22 KS§326 (pdf fil 213 Kb, öppna i nytt fönster)

Uppföljning av granskningar gällande barn- och ungdomsvård samt insatser för självförsörjning(pdf-fil 222 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2013-09-23 KS§302 (pdf-fil 430 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image