2014

Rapporter

Yttranden

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder (pdf-fil 722 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Medfinansiering av näringslivsverksamhet (pdf-fil 408 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Förstudie av lärarnas arbetssituation (pdf-fil 590 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2015-02-02 KS§48 (pdf-fil 330 Kb, öppnas i nytt fönster)

Pedagogiskt kvalitetsarbete i förskolan (pdf-fil 433 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Svar från KS 2015-01-12 KS§6 (pdf fil 296 Kb, öppna i nytt fönster)

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn (pdf-fil 617 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2014-10-20 KS§382 (pdf fil 363 Kb, öppna i nytt fönster)

Kvalitet inom socialtjänsten (pdf-fil 535 Kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2014-09-22 KS§352 (pdf fil 476 Kb, öppna i nytt fönster) 

 

Trygghet inom hemtjänsten (pdf-fil 499 kb, öppnas i nytt fönster)

Svar från KS 2014-09-22 KS§325 (pdf fil 437 Kb, öppna i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image