2015

Rapporter

Yttranden

Granskning av beslutsgång och kontrollfunktion gällande investering i ny gymnasieskola, Bildningen (pdf-fil 473 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Granskning av kommunens budgetprocess (pdf-fil 318 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Kommunrevisionens utlåtande av granskningen av delårsrapporten 2015 (pdf-fil 612, öppnas i nytt fönster)

 

Granskning av årsredovisningen 2014 (pdf-fil 689 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image