2016

Rapporter

Yttranden

Granskning av årsredovisningen 2015 samt revsionsberättelsen och revisorernas redogörelse 2015 (pd-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)

 

Granskning av beslutsgång och kontrollfunktion gällande investeringar (pdf-fil 698 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Granskning av kommunens åtgärder för att minska sjukfrånvaron (pdf-fil 652 Kb, öppnas i nytt fönster)

 

Granskning av intern kontroll i kommunstyrelse och nämnder (pdf-fil 638 Kb, öppna i nytt fönster)

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image