Kommunens kvalitet i korthet

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna?

Sedan 2010 deltar Finspångs kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Genom mätning och jämförelser med andra kommuner kan vi få en signal om våra styrkor och svagheter. Det ger förutsättningar för utveckling av den kommunala verksamheten. En effektiv användning av resurser och en utveckling av kvaliteten inom verksamheten är av stor vikt.

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna. 

Frågorna är indelade i fem huvudområden: delaktighet, effektivitet, samhällsutveckling, tillgänglighet och trygghet. Resultaten presenteras i menyn till vänster.

250 kommuner deltar - bra för jämförelsen

Undersökningen görs av Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s). Antalet kommuner som deltar i KKiK har ökat från 126 år 2010 till över 250 kommuner år 2016. I Östergötlands län deltar förutom Finspångs kommun även Mjölby, Söderköping, Motala, Vadstena, Kinda, Norrköping och Linköpings kommuner. 

SKL gör undersökningen av kommunernas kvalitet en gång om året. Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen samt vad vi är bra på och vad vi bör förbättra. 

Resultatindex för Kommuners Kvalitet i Korthet (Öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image