Delaktighet

Delaktigheten mäts på två sätt. Dels hur kommunen på olika sätt ger medborgarna möjlighet att delta i kommunens utveckling och dels hur medborgarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.

Ett annat mått är hur god medborgarna uppfattar att kommunens information är via kommunens webbplats.

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet - perspektivet delaktighet

Färgerna visar hur Finspångs kommuns resutat är i förhållande till alla andra kommuner. 

Grönt  Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de bästa resultaten.
Gult Finspång tillhör de 50 % av kommunerna som har de mellersta resultaten.
Rött Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de sämsta resultaten.

 

Fråga Mått KKiK
2016
KKiK
2017
Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet?  Andel
%
84,1 84,1
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Andel % av maxpoäng 69 79
Hur väl gör kommunen det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Andel % av maxpoäng 54 59
Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Index, antal poäng av 100 möjliga 37 38

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image