Kolada kommun- och landstingsdatabasen

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Kolada ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter.

Du kan enkelt visa siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, kopiera över bilder i dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Källor för nyckeltalen

Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, till exempel SCB, Skolverket och Socialstyrelsen. I databasen finns också uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i Koladas "inmatningsfunktion".

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett exempelt på frivillig redovisning av kvalitet. Via Kolada kan du få fram mer information om de nyckeltal som ingår i KKiK.

Ägare av databasen

Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image