Samhällsutveckling

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är komplext. Det behövs mått från många olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas. Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare.

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet - perspektivet kommunen som samhällsutvecklare

Färgerna visar hur Finspångs kommuns resutat är i förhållande till alla andra kommuner. 

Grönt  Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de bästa resultaten.
Gult Finspång tillhör de 50 % av kommunerna som har de mellersta resultaten.
Rött Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de sämsta resultaten.

 

Fråga Mått KKiK
2016
KKiK
2017
Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? Andel invånare 20-64 år som förvärvsarbetar. Andel
%
77,1 78,2
Hur stor endel av befolkningen får försörjningsstöd? Antal i % 5,2 5,1
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare? Antal/ 1000 invånare  3,0 3,1
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet? Index av 100 poäng 75
69
Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare? Ohälsotal dagar/ kalenderår  8,5 8,1
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel
%
 28 31
Hur stor är kommunorganisationen andel miljöbilar av totala antal bilar? Andel
%
 42,4 38,1
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Andel
%
31 30
Upplever medborgarnas att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? Index, antal poäng av 100 möjliga 56 58

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image