Tillgänglighet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och webb, personalens bemötande när du ställer en fråga via telefon, tillgänglighet till bibliotek och badhus samt om plats inom förskola och äldreboende.

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet - perspektivet tillgänglighet

Färgerna visar hur Finspångs kommuns resutat är i förhållande till alla andra kommuner. 

Grönt  Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de bästa resultaten.
Gult Finspång tillhör de 50 % av kommunerna som har de mellersta resultaten.
Rött Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de sämsta resultaten.

 

Fråga Mått KKiK 2016 KKiK 2017
Hur stor andel av medborgarna får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Andel
%
87 96
Hur stor andel av medborgarna får via telefon kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga? Andel
%
48 67
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng? Andel
%
81 85
Hur mycket har huvudbiblioteket öppet på kvällar och helger (utöver tiden 08-17 på vardagar)? Antal timmar/ vecka 16 16
Andel barn som har fått plats på förskola på önskat placeringsdatum? Andel
%
79 46
Väntetiden för de som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum ? Antal dagar 55 51
Hur lång är väntetiden i snitt från ansökan till erbjuden plats på äldreboende? Antal dagar 47 82 
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? Antal dagar  20 15

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image