Trygghet

Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått. Båda dessa aspekter finns med bland de olika mått som du kan läsa mer om här.

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet - perspektivet trygghet

Färgerna visar hur Finspångs kommuns resutat är i förhållande till alla andra kommuner. 

Grönt  Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de bästa resultaten.
Gult Finspång tillhör de 50 % av kommunerna som har de mellersta resultaten.
Rött Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de sämsta resultaten.

 

Fråga Mått KKiK 2016 KKiK 2017
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index, antal poäng av 100 möjliga 55 54
Hur många olika vårdare möter hemtjänsttagare i snitt under 14 dagar?  Antal personal 17 14
Hur många barn per personal (planerade) är det i snitt i kommunens förskolor? Antal barn/ personal 5,6 5,5

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image