Inkomna leverantörsfakturor

Nedan publiceras dokument med information om inkomna leverantörsfakturor till Finspångs kommun. Ett nytt dokument publiceras varje månad och innehåller föregående månads fakturor med undantag för de som är sekretessklassade. Själva fakturorna inkluderas inte men däremot all data om dem.

Uppdelning

Dokumenten innehåller information om fakturor som skickats till kommunen indelat i:

Kolumn A - Sektor

Kolumn B - Leverantör

Kolumn C - Organisationsnummer

Kolumn D - Fakturanummer

Kolumn E - Konto

Kolumn F - Konterat belopp exklusive moms

Ombokningar av fakturorna kan ha skett efter publicering av dokumentet nedan.

Kopior på inkomna fakturor

Själva fakturorna publiceras inte på webbplatsen då de kan innehålla sekretess- eller personuppgifter.

Kopior av inkomna fakturor kan beställas från ekonomi- och styrningsavdelningen via 0122-850 00 eller kommun@finspang.se. Fakturor kan beställas upp till tio år bakåt i tiden.

För att kunna ta fram begärda kopior behöver ekonomi- och styrningsavdelningen veta för vilken/vilka leverantörer och/eller konto samt för vilken tidsperiod kopiorna ska tas fram.

Observera att det kan tillkomma avgifter på uttag av kopior i enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2001 § 308.

Fakturor:

Listorna presenteras i xls-format.

- (Publiceras månadsvis)

 

Kontoklasser

- (Publiceras årsvis)

 

Organisationsbeskrivning

Finspångs kommuns förvaltning är indelad i en ledningsstab och fyra sektorer:

Ledningsstaben

- HR, Ekonomi- och Styrning, IT, Kommunikation, Kansli, Utveckling- och näringslivsavdelningen, Integration, Bibliotek, Kulturskola, Allmänkultur, Turism

Sektor Social omsorg

- LSS-omsorg, kommunal psykiatri, Individ- och familjeomsorg, Finspångs ungdomsboenden, Myndighetsutövning LSS, Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsverksamhet

Sektor Utbildning

- Förskola, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Central barn- och elevhälsa, Vuxenutbildning, SFI

Sektor Samhällsbyggnad

- Samhällsplanering, Bygg- och miljö, Räddningstjänst, Kost- och måltidsproduktion, Lokalvård, Transporter

Sektor Vård och omsorg

- Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård, Myndighetsutövning äldreomsorg

 

Uttaget tillhandahålls av ekonomi- och styrningsavdelningen på ledningsstaben.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image