Stiftelsen Finspångs grundskolors samfond

Organisationsnummer

825003-1385

Ändamål

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Därefter skall erläggas kostnader för vård av makarna Viktors grav - dock högst till så stor belopp som motsvarar J F Viktors och hans hustrus donations del i samfondens avkastning.

Disponibel avkastning skall användas till förmån för elever vid skolväsendet i Finspångs kommun som:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annat kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
  • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
  • Hjälp åt elever för studier eller studieresa inom  eller utomlands
  • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
  • Förvärv av undervisningsmaterial

Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image