Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond

Organisationsnummer

825003-1617

Ändamål

Ekonomiskt bidrag till enskilda, som på grund av sjukdom, handikapp eller andra liknande omständigheter är i behov av särskilt bistånd och där behovet ej tillgodoses på annat sätt.

Ekonomiskt bidrag till sammanslutning i syfte att stödja projekt, som är till förmån för barn och ungdom eller drogmissbrukare.

Ekonomiskt bidrag till frivilliga aktiviteter bland äldre som i ett eller annat avseende utnyttjar samhällets äldreinstitutioner, dagcentraler eller motsvarande anläggningar.

Andra sociala eller personliga behov, som ej obligatoriskt tillgodoses inom ramen för samhällets socialpolitiska lagstiftning och där särskilda behov visat sig föreligga av stödjande eller vårdande insatser.

Minst en tiondel av samfondens avkastning skall läggas till kapitalet.

Skyldighet att för all framtid och i värdigt skick underhålla Hugo Ekelunds ”föräldrars och syskons samt sin egen grav å Risinge kyrkogård”.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image