Enheter

EnhetChefTfn

Förskola
Metallen, Björkhagen, Skogsgläntan, Ljusfallshammar

Pernilla Möller Andersson

0122-853 56

Förskola
Finbo, Lekeberga, Basvägen

Carina Lövgren

0122-854 28

Förskola
Dunderbacken,Viggestorp

Debbie Gruväng

0122-856 23

Förskola
Kvarnen, Hårstorp

Christina Lundqvist

0122-856 02

Förskola
Brenäs, Ekesjö, Gullvivan, Stacken,
Ängslyckan

Jenny Thorsell

0122-855 08

Förskola
Blåklinten, Dalen, Sanden, Pedagogisk omsorg

Mattias Appelqvist

0122-855 18

Grundskola
Viggestorpsskolan
Svälthagsskolan

Elisabeth Sjövåg, Gunilla Grenestam

0122-856 06
0122-855 96

Grundskola
Hällestads skola, Grytgöls
skola

Tf, Magnus Stark

0122-856 08

Grundskola
Brenäs skola, Björke skola, Rejmyre skola

Inga-Lill Björklund

072-143 99 77

Grundskola
Lotorps skola, Högalidskolan

Magnus Stark

0122-856 08

Grundskola
Storängsskolan

Tf, Johanna Regnell

072-733 14 92

Grundskola
Nyhemsskolan F-6, Särskolan

Tangra Brussander

0122-856 74
072-247 41 55

Grundskola
Grosvadsskolan

Jonny Dreij
Staffan Åsberg

070-611 25 95
070-236 13 33

Grundskola
Nyhemsskolan åk 7-9

Mia Nylander

0122-856 73
076-131 16 90

Central barn och elevhälsa
Skolnärvaroteamet

Marie Doverhag

0122-856 25
076-131 17 10

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image