Enheter

Hemtjänst

Enhet

Chef

Tfn

Betaren

Sofie Karlsson

0122-852 05

Hårstorp, Dunderbacken,
Skedevi

Emma Rosén

0122-853 78

Hällestad

Petra Hansen

0122-853 74

Högby/ Ankarets träffpunkt

Ludvig Hallström

0122-853 72

Östermalm/ träffpunkten

Ann-Charlotte Tolf Johansson

0122-852 48

Särskilda boenden

Enhet Chef Tfn

Berggården

Tåwe Henriksson

0122-858 39

Betaren, Hårstorpsgården

Ann-Christin Martinsson

0122-853 94

Storängsgården/
Finska träffpunkten

Birgitta Svensson
Malin Karlsson

0122-855 01
0122-854 77

Hällestadgården

Pia Asplind

0122-858 54

Tegelbacken

Tina Axelsson

0122-852 01

Sergelsgården

Anneli Olén

0122-858 09

Övriga

Enhet

Chef

Tfn

Sjuksköterske-
organisationen

Maria Frisäter
Anna Creutz

0122-858 99
0122-850 63

Kommunrehab

Erika Källman Lindblom

0122-850 41

Myndighetskontoret, 
vård och omsorg, Anhörigstöd och frivilligverksamhet

Marie Stark

0122-851 32

Nattpatrullen

Anneli Olén

0122-858 09

Östermalmsträffen

Ann-Charlotte Johansson Tolf

0122-852 48

Äldrelotsen
Träffpunkt Ankaret

Ludvig Hallström

0122-853 72

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image