Ledningsstab

Kommundirektör Anders Axelsson

Ledningsstaben samordnar stöd och service till såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen. 

Ledningsstaben har även utvecklingsuppdrag.

Ledningsstaben består av fem avdelningar:

  • Kansli- och kommunikationsavdelning
  • Ekonomi- och styrningsavdelning
  • HR-avdelning 
  • IT-avdelning
  • Utvecklings- och näringslivsavdelning

Kommundirektören ansvarar för att samordna stöd, utveckling och service mellan avdelningarna som tillhör staben.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image