Arbeta som valarbetare under valen 2018

Är du intresserad av att bidra till att de demokratiska spelreglerna upprätthålls? Då finns en möjlighet för dig att arbeta som en av Finspångs kommuns valarbetare i valet till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige den 9 september 2018.

Medverka till att valen genomförs korrekt, tryggt och säkert

Du som arbetar i en vallokal ska medverka till att valen genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Dina uppgifter som valarbetare är att:

  • förbereda  vallokalen,
  • dela ut valkuvert,
  • hålla ordning i vallokalen,
  • ta emot avlämnade röster 
  • räkna rösterna vid valdagens slut.

Valet till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige pågår den 9 september kl. 08.00-20.00. Därefter ska rösterna räknas. Det kommer också att hållas ett obligatoriskt informations- och utbildningstillfälle några veckor innan valet. Du får ett timarvode på 166 kr/timme för utbildningstillfället och din insats under valdagen.

Låt oss veta ditt intresse

Intresserad? Anmäl dig via intresseanmälan till höger på sidan.

Har du frågor kontakta valsamordnare Camilla Brandt via e-post, se kontaktuppgift till höger på sidan.

Kunskaper i finska och andra språk är välkommet

Finspångs kommun är förvaltningsområde för finska vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska. Andra språkkunskaper som kan bidra till att viktig information når alla röstande är också meriterande.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image