Klass- och elevråd

en grupp ungdomar pratar med tre vuxna utomhus, fotograf Michael Holmström.Klass- och elevråd är viktiga för inflytande oavsett om det handlar om frågor som rör skolan eller kommunen. I frågor som får direkt betydelse för dig som är ung i  Finspång så är Finspångs kommun skyldiga att informera om och ge dig möjlighet att tycka till i frågan.

För att ge så många som möjligt tillfälle att tycka till ska därför skolans elevråd vara en så kallad remissinstans. Med det menas att elevråden ur ett ungdomsperspektiv får möjlighet att ge synpunkter på aktuella frågor som har en direkt inverkan på unga. För att inhämta synpunkter eller nå ut med information till alla på skolan är därför klassråden viktiga.

Vilka frågor är viktiga för dig?

Elev- och klassråd i Finspång kan alltså behandla mer än skolfrågor. Kommunen ger möjligheten till inflytande, men vilka frågor ni vill tycka till om bestämmer ni själva. Kommunen har som mål att minst två tredjedelar av ungdomarna i Finspångs kommun upplever att de genom klass- och elevråd får möjlighet till delaktighet i såväl skola som i samhälle.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image