Trygghet

Trygghet, inte minst när det gäller situationen för barn och äldre, är ett viktigt kvalitetsmått. Båda dessa aspekter finns med bland de olika mått som du kan läsa mer om här.

Politisk kommentar till resultatet

Trygghet är ett svårt område att fånga, men de fyra nyckeltalen i tabellen visar på olika aspekter av trygghet. Det är framförallt den generella trygghetskänslan i Finspång som behöver stärkas. När det gäller de aspekter som är mer direkt kopplat till de kommunala verksamheterna visar tabellen att det finns behov av djupare analyser.

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet - perspektivet trygghet

Färgerna visar hur Finspångs kommuns resutat är i förhållande till alla andra kommuner. 

Grönt  Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de bästa resultaten.
Gult Finspång tillhör de 50 % av kommunerna som har de mellersta resultaten.
Rött Finspång tillhör de 25 % av kommunerna som har de sämsta resultaten.

 

Fråga Mått KKiK 2010 KKiK 2011
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index, antal poäng av 100 möjliga 59 59
Hur många olika vårdare möter hemtjänsttagare i snitt under 14 dagar?  Antal personal 18 18
Hur många barn per personal (planerade) är det i snitt i kommunens förskolor? Antal barn/ personal 5,1 5,4
Hur många barn per personal (närvarande) är det i snitt i kommunens förskolor?  Antal barn/ personal - 3,3

Detaljerad tabell för jämförelser av Finspångs kommuns kvalitet i korthet (pdf 49 kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image