Bad

Två tjejer hoppar från brygga ner i en sjö från en brygga, fotograf Michael Holmström.I Finspångs kommun har vi 368 sjöar så det finns gott om möjligheter att ta sig ett dopp. Vid en del sjöar, till exempel Lien, finns det badplats med camping, toalett och grillplats.

Vill du bada inomhus kan du göra det i badanläggningen på Arena Grosvad.

Kommunen strävar efter att certifieras till En vattensäker kommun av Svenska Livräddningssällskapet. Läs mer om detta under Räddningstjänsten/Samhällsskydd/Handlingsprogram/En vattensäker kommun

Badplatser

De mest populära badplatserna är Skiren, utmed vägen Finspång-Igelfors cirka 9 km från Finspång och Älgsjön, utmed vägen Grytgöl-Kattala cirka 7 km från Grytgöl. 

Några andra badplatser;

 • Borggård, sjön Tron
 • Byle, sjön Tisnaren
 • Brenäs, sjön Tisnaren
 • Bränntorp, Stora Gryten
 • Finspång, Bönnerbadet (sjön Bönnern), Bönergården (väg 51 mot Örebro cirka 2 km från Finspång, sjön Bönnern), Gronbadet (sjön Gron) och Mäselnbadet (sjön Mäseln)
 • Grytgöl, Dammen
 • Hävla, sjön Tisnaren
 • Igelfors, Gäddviken (Björkesjön)
 • Ljusfallshammar, Annsjön
 • Lotorp, Lotorpsån
 • Rejmyre, Bastfallet (sjön Hunn)
 • Torstorp, Mäseln

På badplatserna finns det olika utrustningar såsom brygga, omklädningshytt, livräddningsutrustning och lekanordningar. Du kan läsa mer om badplatserna på Visit Östergötlands webbplats via länken till höger på denna sida. 

Handikappramp

Vid Bönergårdens badplats har Finspångs kommuns ordnat en handikappramp för allas tillgänglighet till bad.

Där finns även toaletter, kiosk och cafeteria som är anpassade för funktionshindrade. Badplatsen drivs av Stiftelsen Bönergården.

Medley ansvarar för skötseln av badplatserna

I Finspångs kommun är det Medley som ansvarar för skötsel av de offentliga badplatserna på uppdrag av Finspångs kommun. Se länk till Medley under rubriken Mer information till höger på sidan.

Vattenskoter

Vattenskoter får sedan 15 juli 2004 endast framföras i allmän farled och i andra av länsstyrelsen utpekade områden.

I Finspångs kommun finns inga sjöar som ansetts lämpliga för vattenskoteråkning.

Mer information finns på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image